Thực hành Yoga tại nhà Thời gian Bạn nên sắp xếp một thời gian hợp lý trong ngày để tập luyện Yoga. Thời gian này của bạn làm sao ít bị ảnh hưởng bởi các công việc khác. Điều này sẽ giúp bạn có được sự tập trung cho việc luyện tập, và như vậy … Đọc tiếp