Các loại hình Yoga

Sự phát triển của các loại hình Yoga

Có nguồn gốc từ xa xưa, Yoga đã được biết đến trong các bài luyện tập “Tantra”. Tantra được Danh sư Sadashiva đưa vào Ấn Độ cách đây khoảng 7.000 năm. Khi đó Yoga đã được hình thành như ngành khoa học toàn diện về cuộc sống, bao gồm mọi khía cạnh của việc phát triển cá nhân và xã hội. Các bài tập Yoga căn bản là dựa trên một phương pháp có hệ thống và khoa học để giúp con người nâng cao nhận thức và đạt đến giác ngộ về tinh thần. Các bài tập không chỉ giới hạn trong các bài tập về Thiền và các động tác Asana mà còn mở rộng sang các lĩnh vực nghệ thuật, văn chương, âm nhạc, y học, ý thức về môi trường…

Các loại hình Yoga: Trải qua thời gian, nhiều môn phái và chi phái khác nhau đã hình thành (biểu đồ thể hiện các trường phái Yoga). Dựa theo biểu đồ, ta có thể thấy được Tantra đã trở lên đa dạng như thế nào.

Tantra nguyên thủy (5.000 năm trước công nguyên) đã được hệ thống hóa thành Yoga Astanga (từ 100 năm trước công nguyên)

  • Yoga Bhaki
  • Jnana Yoga
  • Hatha Yoga
  • Raja Yoga
  • Mantra Yoga
  • Karma Yoga
  • Kundalini Yoga
  • Phật giáo Tantra, Thiền đạo

Yoga với khoa học và xã hội ngày nay: Tantra là một khoa học vượt thời gian- mức độ ảnh hưởng của nó đối với thếgiới ngày nay cũng không thua kém trong quá khứ. Trong các lĩnh vực khoa học và tâm lý học, y học các nhà khoa học ngày nay đã xác nhận tác dụng của của những bài tập sức khỏe và các tư thế của Yoga.

Việc phân tích tâm trí con người của Tantra đã mở ra một lĩnh vực hoàn toàn mới lạ cho ngành tâm lý học. Hơn nữa, Tantra còn hướng dẫn con người phải có cái nhìn khách quan đối với mọi vật trong cuộc sống và phải sống tích cực- nghĩa là luôn thực hiện các hành động giúp cho sự phát triển tốt đẹp của bản thân con người và xã hội.

Trung tâm ADYoga