Các bước trong Thiền (theo phương pháp Yoga)

Thiền là một trạng thái tâm thức không thể định nghĩa, không thể miêu tả và phải do mỗi người tự nếm trải.

Thiền định trải qua các bước mà trong Yoga gọi là Astanga. Astanga Yoga bao gồm 8 bước. 4 bước đầu là Yama (quy luật chung vũ trụ), Niyama (thái độ cá nhân), Asana (tư thế cải thiện thể chất),  Pranayama (kỹ thuật thở). Thông qua bốn bước đầu tiên, chúng ta có thể phát triển:

  • Đạo đức và ứng xử;
  • Sức khoẻ về thể chất, tính kiên cường, linh hoạt, sức mạnh, khả năng chịu đựng và sức bền;
  • Sức sống và nghị lực thông qua phân bổ Prana (năng lượng);

Bốn bước trên nhằm tập trung cơ thể thể chất, tạo cho cơ thể được sạch sẽ, ổn định và khoẻ mạnh, tâm trí được sẵn sàng cho việc thực hành thiền sâu hơn.

Pratyahara (rút tâm trí) là phần thứ năm của Yoga, nó sẽ tạo ra chiếc cầu nối giữa thế giới bên trong và bên ngoài. Thông qua  Pratyahara,bạn có thể học được cách thoát ra khỏi thế giới hàng ngày nhưng vẫn duy trì sự quan sát và nhận biết. Phần nay rất giống với câu: “Trong thế giới nhưng không thuộc về nó”. Không có được sự phân tách ra này thì không có khả năng để thiền.

Khi đó tâm trí đạt tới độ đủ tĩnh lặng để thực hành thiền, đây là bước thứ sáu của thiền định đó là Dharana (sự tập trung) . Giống như tất cả các khía cạnh khác của Yoga, thiền đòi hỏi phải tận tâm thực hành với sự kiên trì.

Bước thứ năm và thứ sáu sẽ tạo ra:

  • Khả năng tập trung và hướng vào bên trong.
  • Khả năng thư giãn cho tâm trí và cơ thể
  • Khả năng cho phép sự tập trung kéo dài và khả năng nhận thức đối với toàn bộ tâm trí và cơ thể.

Trong Yoga, thiền hay Dhyana được miêu tả như ở trạng thái tinh khiết, tâm trí mở rộng. Đây là phần thứ bẩy của Yoga.

Phần thứ tám và là phần cuối cùng là Samadhi , có nghĩa là tự do và được khai sáng.  

Dharana, Dhyana và Samadhi là phần tinh tế, hướng vào trong của Yoga được gọi là Samyama

“Trích trong cuốn Yoga của Trung tâm ADYoga do NXB Tôn giáo phát hành năm 2016”