SINCE 2007

Các loại hình Yoga: Trải qua thời gian, nhiều môn phái và chi phái khác nhau đã hình thành (biểu đồ thể hiện các trường phái Yoga). Dựa theo biểu đồ, ta có thể thấy được Tantra đã trở lên đa dạng như thế nào.

 

Tantra nguyên thủy (5.000 năm trước Công nguyên) đã được hệ thống hóa thành Yoga Astanga (từ 100 năm trước công nguyên)