Một cách hiểu về Thiền

*Để hiểu hơn về Thiền:

Thiền là một phương tiện hoàn hảo để làm giảm sự căng thẳng,  giúp con người tìm lại được chính bản thân mình và những cảm xúc thực tế bên trong . Khi ngồi thiền, chúng ta sẽ chứng kiến sự hoạt động của trí não giống như một nhà thông thái đang quan sát thế giới một cách khách quan. Thông qua thiền, chúng ta thấy được sự dao động của tâm trí và cảm nhận một cách tinh tế về hiện tại. Những sự kiện trong quá khứ, tương lai cũng như những lo lắng hàng ngày sẽ được đẩy lùi lại phía sau, khi mà chúng ta tập trung vào bản thân mình. Nhịp sống sôi động lắng xuống và được kiểm soát. Chúng ta sẽ nhận biết được các dạng suy nghĩ và sự dao động của cảm xúc của con người mình. Đây là một trong những phương cách để nhận thức về thực tại.