Thực hành Yoga tại nhà

  • Về thời gian: bạn nên xắp xếp một thời gian hợp lý trong ngày để tập lyện Yoga. Trong thời gian tập này bạn ít bị ảnh hưởng bởi các công việc khác. Điều này sẽ giúp bạn có được sự tập chung cho việc luyện tập, và như vậy kết quả của việc luyện tập được tốt hơn.
  • Về địa điểm tập: bạn cũng nên lựa chọn một vị trí thích hợp trong nhà, có đủ không khí và ánh sáng và tránh luồng gió lùa.
  • Quần áo khi bạn tập tại nhà cần thoáng, thỏa mái. Như vậy, nó sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu khi tập các động tác Asana cũng như xoa bóp cơ thể.
  • Thực hành Yoga, nên được bạn thực hành thường xuyên. Thời gian cho mỗi buổi tập tối thiểu là 30 phút.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *