Trang chủ / Giảng viên / Nguyễn Thị Nhị Thư

Nguyễn Thị Nhị Thư

Cô Nguyễn Thị Nhị Thư
Nghề nghiệp trước đây: giáo viên
Số năm tập yoga: 17 năm
Số năm dạy: 10 năm
Cảm tưởng: Yoga giúp sức khỏe được phục hồi, hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống

About adminadyoga

Kiểm tra lại

Lê Thị Phương 

Lê Thị Phương Nghề nghiệp : Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Tập luyện yoga …