Trang chủ / Tìm hiểu yoga / Bạn hiểu gì về Yoga

Bạn hiểu gì về Yoga

“Đầu tiên, yoga không phải là một tôn giáo – hãy nhớ điều này. Yoga không phải Hindu, không phải Hồi giáo. Yoga là một khoa học thuần tuý giống như toán học, vật lý hay hoá học…. Với yoga, niềm tin là không cần thiết. Tôn giáo cần niềm tin.

Tất cả các tôn giáo đều giống nhau ở 1 điểm, đó là cần phải có niềm tin. Yoga không bao giờ yêu cầu bạn phải tin tuởng vào điều gì, yoga chỉ nói đến “trải nghiệm”. Giống như khoa học nói đến “thực nghiệm”, yoga nói đến “trải nghiệm”. Thực nghiệm và Trải nghiệm tương tự nhau, chỉ khác nhau về định hướng. Thực nghiệm là những thứ bạn có thể làm bên ngoài, Trải nghiệm là những thứ bạn có thể làm với chính bản thân mình”.

~ Yoga the science of the soul – Osho ~

About adminadyoga

Kiểm tra lại

Thông tin hưu ích dành cho bác bạn tập yoga

Theo thầy Dương Bảo Ngọc, Câu lạc bộ Yoga Hà Nội, Trung tâm UNESCO Phát triển Nhân văn: Yoga là phương pháp tĩnh và sự “diệu huyền” của yoga thực sự chỉ đến với những người kiên trì, bền bỉ, “chống chỉ định” với những người lười biếng hoặc chạy theo xu hướng nhất thời.